Szukamy grafika

Szukamy grafika z doświadczeniem w tworzeniu indetyfikacji wizualnej. Chodzi nam o stworzenie logo i tzw. księgi znaku – dokumentu opisującego kształt, rozmiary i kolory logo oraz w jaki sposób może być ono używane w różnych mediach.

Infomację o wymaganiach umieściliśmy w naszym nagraniu:

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top