Potrzeba nam UX/UI designera!

Skrót UX to z angielskiego „User eXperience” czyli doświadczenie użytkownika. Chodzi o to w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję ze stroną www. UI to z kolei „User Interface” czyli, żartobliwie mówiąc, „międzymordzie”, interfejs między komputerem a człowiekiem.

Projektant UX/UI wymyśla filozofię użytkowania strony. W przypadku platformy streamingowej taka osoba ma za zadanie tak zaprojektować wszystkie widoki stron aby użytkownik w każdym momencie wiedział co się dzieje i jakie funkcje strona oferuje.

Jak widać z powyższego opisu, projektant UX/UI to bardzo ważna osoba. I takiego właśnie „VIP-a” poszukujemy.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top