Niedostępne na YouTubie!

Już niedługo uruchomimy kolejny dział, w którym będą pojawiać się filmy, które zostały trwale zablokowane na YouTube. Wśród tych pozycji znajdą się m. in.:

  • wywiady z doktorem Shivą,
  • wywiady z doktor Martynowską,
  • wywiad z doktorem Wodargiem.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top