Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją konta

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych są Niezależne Polskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: admin@klubwm.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rejestracji w serwisie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Ponadto – w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody, dane mogą być przetwarzane w celu dostarczania Pani/Panu treści o charakterze informacyjno-marketingowym, informacji o organizowanych przez Administratora wydarzeniach i spotkaniach oraz innych istotnych informacji dotyczących działalności Administratora.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas współpracy, a w przypadku wyrażenia zgody marketingowej – do momentu wycofania zgody, z uwzględnieniem terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjno-marketingowych; cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej wycofania
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu dokonania rejestracji w serwisie internetowym i ewentualnego dostarczania treści informacyjno-marketingowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top