Bezpiecznik

Do pomocy zgłosił się pan Łukasz, który zawodowo zajmuje się bezpieczeństwem IT czyli jest tzw. „bezpiecznikiem”. Napisał m. innymi „

Bardzo mocno cenię sobie wolność i wolność słowa jako osoba wywodząca się z hackerskiego podziemia, bo informacja chce być
wolna.

Gdy już powstanie odpowiednia część kodu i infrastruktura, będzie mógł wykonać testy penetracyjne.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top